Rozwiązywanie Problemów Ze Stanem Gpo

Czasami komputer może wyświetlać ten komunikat, że lokalny gpo. Przyczyn tego problemu może być kilka.

Zaktualizowano

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ASR Pro
 • Krok 2: Otwórz oprogramowanie i kliknij „Skanuj w poszukiwaniu problemów”
 • Krok 3: Kliknij „Napraw wszystko”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Napraw typowe problemy z komputerem za pomocą tego oprogramowania — pobierz je teraz, aby rozpocząć.

  Oto metoda zatrzymania, aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy: Naciśnij Windows + R na klawiaturze, aby często otwierać okno Uruchom. Następnie wpisz gpedit. msc, po naciśnięciu klawisza Enter na przełączniku zasilania i naciśnięciu przycisku OK.

  Jak uruchomić dostęp do lokalnego obiektu zasad grupy?

  Te ustawienia są powszechnie nazywane obiektami zasad grupy (GPO). Intruderseven używają GPO do wyłączania programu Windows Defender. Dyrektorzy systemu używają obiektów zasad grupy do sugerowania Ci zablokowanych osób.

  Lokalna polityka grupowa

  Po pierwsze, wskazując na wszystkich, bez Active Directory, dostępna jest określona polityka grupowa – rodzaj grupowej polityki miasta, która dotyczy tylko niektórych stacji roboczych, na których czasami się znajduje. Lokalne zasady klasy potrzebne do zdecentralizowania utraty komputerów osobistych są napisane z dostępem do każdego komputera indywidualnie. Dlatego krajowe zasady grupowe są lepsze, gdy dostępna jest usługa Active Directory, a nie przed posiadaniem komputerów, z których większość ekspertów twierdzi, że nie jest przyłączona do prawdziwej domeny Windows.

  Jawne Kontrola członkostwa w grupie lokalnej

  W tym planie opisano, jak jawnie zdefiniować członkostwo w grupie lokalnej, po prostu zamieniając istniejące członkostwo z typem tonowanym w obiekcie zasad grupy. Używaj pewnych zasobów z rozwagą, aby upewnić się, że niektórzy z nas nie naruszają istniejących uprawnień do rejestracji danych używanych przez użytkowników i gry mi!

  See also  Rozwiązano: Sugestie Naprawy Mini Komputera Telewizyjnego

  local gpo

  Zresetuj lokalne zasady bezpieczeństwa do domyślnych

  Informacje o zasadach bezpieczeństwa powiązanych z Twoim niesamowitym kontem administratora systemu Windows można zarządzać za pomocą innej konsoli do gier System zarządzania. • secpol .msc (lokalna polityka bezpieczeństwa). Ta przystawka bezpieczeństwa rozszerza możliwości w przystawce Zasady grupy i narzędzia, które ustawiasz podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące komputerów w Twojej domenie.

  Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy w Windows 11

  Istnieje kilka sposobów otwierania Edytora lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11 — można go bez wysiłku uruchomić z dyskusji Uruchom lub z dyskusji na temat kontroli wiersza polecenia. Możesz go również uruchomić, biorąc pod uwagę ten system Windows i wyświetlić Panel sterowania. Na koniec możesz utworzyć środek zaradczy, aby dodać go do menu kontekstowego biurka.

  Napraw typowe problemy z komputerem za pomocą tego oprogramowania — pobierz je teraz, aby rozpocząć.

  Czym jest tylko lokalny GPO i nielokalny GPO?

  Obiekt zasad grupy firmy Microsoft (GPO) to zestaw ustawień zasad grupy, które określają, jak doskonały system powinien wyglądać i zachowywać się w sposób najbardziej znaczący dla danej grupy połączonych użytkowników.

  Gdzie są przechowywane lokalne obiekty zasad grupy?

  Najszybszym sposobem zmiany osobistych zasad grupy lokalnej jest kliknięcie tutaj przycisku Start i uruchomienie całego polecenia GPEDIT.MSC w celu uruchomienia Edytora zasad komputera lokalnego. Lokalne zasady grupy mogą zarządzać wieloma obiektami lokalnych zasad grupy (MLGPO), aby pomóc w podjęciu decyzji, którzy użytkownicy ustawiają ustawienia pochodzące z poziomu miasta rodzinnego; Na przykład, możesz przypisać jeden zestaw za pomocą ustawień do standardowych użytkowników, inny regulować do administratorów lub przypisać bardzo konkretną kombinację ustawień do określonego użytkownika.

  Troubleshooting Local Gpo
  Risoluzione Dei Problemi Dell’oggetto Criteri Di Gruppo Locale
  Solucionando Problemas De Gpo Local
  Fehlerbehebung Bei Lokalem GPO
  Dépanner Le Gpo Local
  Resolución De Problemas De GPO Local
  Problemen Oplossen Met De Gpo Van Een Kleine Stad
  Felsökningsområde Gpo

  See also  NAPRAW: Usuwanie Z Facebooka Nie Jest Wyłączone